startbilder

Våra tjänster
- entreprenadmaskinsarbetenGrefs Väghyvling erbjuder bland annat:

• Väghyvling
• Lastbilstransporter
• Schaktning
• Vägunderhåll
• Timmertransporter
• Vägbrytning
• Vinterväghållning
• Hjullastararbeten


Då det finns en bred maskinpark kan vi arbeta med allt från motorvägsbygge till planering av tomt och grunder. Vi transporterar material, bryter vägar, snöröjer vägar, sopar vägar, spolar broar m.m. Vi säljer även grus, matjord och sand.Har du några frågor är du välkomna att kontakta oss.